Termeni si Conditii

Confidentialitatea datelor

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC B&V Millenium Company SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: emiterea Facturii Fiscale necesare expedierii produselor comandate de pe www.latricouri.ro, telefonic, pe email sau a expedierii materialelor informationale cu privire la oferte sau alte informari.
Refuzul dvs. de a ne furniza datele necesare facturarii, ne rezerva dreptul de a anula comanda.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, la adresa de email: latricouri@gmail.com.
S.C B&V Millenium Company S.R.L. garanteaza respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001, art. 12-18 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in calitate de persoana vizata: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise, semnata si datata, ce va fi trimisa prin posta la adresa: S.C B&V Millenium Company S.R.L., Str. Cezar Bolliac, nr. 48, sector 3, Bucuresti.